Moraal Resultaatgericht Reiki

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
    •  de eigenaar: de eigenaar van de website;
    •  gebruik(en): alle denkbare handelingen;
    •  u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
    •  de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina's  van de website http://www.resultaatgericht-reiki.nl
   Door deze pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen
   aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites
   waarnaar wordt verwezen.

5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6.Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient
   schriftelijk aan ons te worden verzocht.